ready या इंग्रजी शब्दाचा मराठी अर्थ तयार असा आहे तसेच हा शब्द श्रेणीत गणला जातो.
आजतागायत आमच्या संकेत स्थळावर 0 लोकांनी हा शब्द बघितलेला आहे
ready चा मराठी अर्थ ready म्हणजे काय? ready means in marathi?
ready's marathi meaning Translate ready in marathi ready ला मराठीत काय म्हणतात
ready cha marathi arth Translate ready mhanje kaay ? ready la marathit kay mhantaat
ready's marathi meaning in marathi Translate ready in marathi language ready cha marathi meaning
ready mhanje kay Translate ready means kay ready mhanje what in marathi?
ready म्हणजे काय शब्द इंग्रजी ready म्हनजे काय ready चा अर्थ
ready ला काय म्हणतात ready चा अर्थ in marathi ready english marathi word
इंग्रजी शब्द म्हणजे काय? प्रकार विशेष? बघ्यांची संख्या
breast म्हणजे काय ? स्तन म्हणजे काय ? na नाही 0
nudge म्हणजे काय ? कोपरखळी म्हणजे काय ? na नाही 0
shoulder म्हणजे काय ? खांदा म्हणजे काय ? na नाही 0
songs म्हणजे काय ? गाणी म्हणजे काय ? na नाही 0
lover म्हणजे काय ? प्रेम करणारा म्हणजे काय ? na नाही 0
eight म्हणजे काय ? आठ म्हणजे काय ? na नाही 0
way म्हणजे काय ? मार्ग म्हणजे काय? तसेच रस्ता म्हणजे काय? तसेच पथ म्हणजे काय ? na नाही 0
arm म्हणजे काय ? hand म्हणजे काय ? na नाही 0
ready म्हणजे काय ? तयार म्हणजे काय ? na नाही 0
blood म्हणजे काय ? रक्त म्हणजे काय ? na नाही 0
brain म्हणजे काय ? मेंदू म्हणजे काय ? na नाही 0
right म्हणजे काय ? बरोबर म्हणजे काय? तसेच उजवा म्हणजे काय ? na नाही 0
essay writing म्हणजे काय ? निबंध लेखन म्हणजे काय ? na नाही 0
group म्हणजे काय ? समूह म्हणजे काय? तसेच घोळका म्हणजे काय ? na नाही 0
east म्हणजे काय ? पूर्व म्हणजे काय ? na नाही 0
birthday म्हणजे काय ? वाढदिवस म्हणजे काय ? na नाही 0
paragraph म्हणजे काय ? परिच्छेद म्हणजे काय ? na नाही 0
deep म्हणजे काय ? खोलवर म्हणजे काय? तसेच खोल म्हणजे काय ? na नाही 0
information म्हणजे काय ? माहिती म्हणजे काय ? na नाही 0
social म्हणजे काय ? समाज म्हणजे काय? तसेच सामाजिक म्हणजे काय ? na नाही 0