ready या इंग्रजी शब्दाचा मराठी अर्थ तयार असा आहे तसेच हा शब्द श्रेणीत गणला जातो.
आजतागायत आमच्या संकेत स्थळावर 0 लोकांनी हा शब्द बघितलेला आहे
ready चा मराठी अर्थ ready म्हणजे काय? ready means in marathi?
ready's marathi meaning Translate ready in marathi ready ला मराठीत काय म्हणतात
ready cha marathi arth Translate ready mhanje kaay ? ready la marathit kay mhantaat
ready's marathi meaning in marathi Translate ready in marathi language ready cha marathi meaning
ready mhanje kay Translate ready means kay ready mhanje what in marathi?
ready म्हणजे काय शब्द इंग्रजी ready म्हनजे काय ready चा अर्थ
ready ला काय म्हणतात ready चा अर्थ in marathi ready english marathi word
इंग्रजी शब्द म्हणजे काय? प्रकार विशेष? बघ्यांची संख्या
time म्हणजे काय ? वेळ म्हणजे काय ? na नाही 0
two म्हणजे काय ? दोन म्हणजे काय ? na नाही 0
ten म्हणजे काय ? दहा म्हणजे काय ? na नाही 0
we म्हणजे काय ? आम्ही म्हणजे काय ? na नाही 0
dogs म्हणजे काय ? कुत्रे म्हणजे काय ? na नाही 0
one म्हणजे काय ? एक म्हणजे काय ? na नाही 0
but म्हणजे काय ? पण म्हणजे काय? तसेच परंतू म्हणजे काय ? na नाही 0
space म्हणजे काय ? अंतरिक्ष म्हणजे काय ? na नाही 0
nine म्हणजे काय ? नऊ म्हणजे काय ? na नाही 0
how to say yes म्हणजे काय ? हो कसे म्हणावे म्हणजे काय ? na नाही 0
grandfather म्हणजे काय ? आजोबा म्हणजे काय ? na नाही 0
north म्हणजे काय ? उत्तर दिशा म्हणजे काय ? na नाही 0
bra म्हणजे काय ? स्रियांचे छातीवर घालावयाचे अंतवस्र म्हणजे काय ? na नाही 0
eight म्हणजे काय ? आठ म्हणजे काय ? na नाही 0
chair म्हणजे काय ? खूर्ची म्हणजे काय ? na नाही 0
mad म्हणजे काय ? वेडा म्हणजे काय ? na नाही 0
bhutan म्हणजे काय ? भूतान म्हणजे काय ? na नाही 0
in laws म्हणजे काय ? सासरचे नातेवाईक म्हणजे काय ? na नाही 0
cover म्हणजे काय ? अच्छादन म्हणजे काय ? na नाही 0
discount म्हणजे काय ? सूट म्हणजे काय ? na नाही 0