ready या इंग्रजी शब्दाचा मराठी अर्थ तयार असा आहे तसेच हा शब्द श्रेणीत गणला जातो.
आजतागायत आमच्या संकेत स्थळावर 0 लोकांनी हा शब्द बघितलेला आहे
ready चा मराठी अर्थ ready म्हणजे काय? ready means in marathi?
ready's marathi meaning Translate ready in marathi ready ला मराठीत काय म्हणतात
ready cha marathi arth Translate ready mhanje kaay ? ready la marathit kay mhantaat
ready's marathi meaning in marathi Translate ready in marathi language ready cha marathi meaning
ready mhanje kay Translate ready means kay ready mhanje what in marathi?
ready म्हणजे काय शब्द इंग्रजी ready म्हनजे काय ready चा अर्थ
ready ला काय म्हणतात ready चा अर्थ in marathi ready english marathi word
इंग्रजी शब्द म्हणजे काय? प्रकार विशेष? बघ्यांची संख्या
india म्हणजे काय ? भारत म्हणजे काय ? na नाही 0
lyrics म्हणजे काय ? गाण्याचे बोल म्हणजे काय ? na नाही 0
painting म्हणजे काय ? चित्रण म्हणजे काय ? na नाही 0
songs म्हणजे काय ? गाणी म्हणजे काय ? na नाही 0
fallen in love म्हणजे काय ? प्रेमात पडले म्हणजे काय ? na नाही 0
telephone म्हणजे काय ? दूरध्वनी म्हणजे काय ? na नाही 0
slap म्हणजे काय ? गालात मारणे म्हणजे काय? तसेच थोबाडीत लावणे म्हणजे काय? तसेच मुस्काटात मारणे म्हणजे काय ? na नाही 0
lover म्हणजे काय ? प्रेम करणारा म्हणजे काय ? na नाही 0
like म्हणजे काय ? आवडणे म्हणजे काय ? na नाही 0
development म्हणजे काय ? विकास म्हणजे काय? तसेच प्रगती म्हणजे काय ? na नाही 0
eleven म्हणजे काय ? अकरा म्हणजे काय ? na नाही 0
geography म्हणजे काय ? भूगोल म्हणजे काय ? na नाही 0
president म्हणजे काय ? अध्यक्ष म्हणजे काय? तसेच प्रमुख म्हणजे काय ? na नाही 0
west म्हणजे काय ? पश्चिम म्हणजे काय ? na नाही 0
fun with sister म्हणजे काय ? बहिणीबरोबर मजा म्हणजे काय ? na नाही 0
way म्हणजे काय ? मार्ग म्हणजे काय? तसेच रस्ता म्हणजे काय? तसेच पथ म्हणजे काय ? na नाही 0
my म्हणजे काय ? माझे म्हणजे काय? तसेच माझा म्हणजे काय? तसेच माझ्या म्हणजे काय ? na नाही 0
i म्हणजे काय ? मी म्हणजे काय ? na नाही 0
ear म्हणजे काय ? कान म्हणजे काय ? na नाही 0
mind म्हणजे काय ? मन म्हणजे काय ? na नाही 0