glance या इंग्रजी शब्दाचा मराठी अर्थ दृष्टीक्षेप किंवा नजर असा आहे तसेच हा शब्द श्रेणीत गणला जातो.
आजतागायत आमच्या संकेत स्थळावर 0 लोकांनी हा शब्द बघितलेला आहे
glance चा मराठी अर्थ glance म्हणजे काय? glance means in marathi?
glance's marathi meaning Translate glance in marathi glance ला मराठीत काय म्हणतात
glance cha marathi arth Translate glance mhanje kaay ? glance la marathit kay mhantaat
glance's marathi meaning in marathi Translate glance in marathi language glance cha marathi meaning
glance mhanje kay Translate glance means kay glance mhanje what in marathi?
glance म्हणजे काय शब्द इंग्रजी glance म्हनजे काय glance चा अर्थ
glance ला काय म्हणतात glance चा अर्थ in marathi glance english marathi word
इंग्रजी शब्द म्हणजे काय? प्रकार विशेष? बघ्यांची संख्या
shirt म्हणजे काय ? सदरा म्हणजे काय? तसेच बंडी म्हणजे काय ? na नाही 0
kiss म्हणजे काय ? पापी घेणे म्हणजे काय? तसेच मूका घेणे म्हणजे काय ? na नाही 0
available म्हणजे काय ? उपलब्ध असणे म्हणजे काय ? na नाही 0
mouth म्हणजे काय ? तोंड म्हणजे काय ? na नाही 0
my village म्हणजे काय ? माझे गाव म्हणजे काय ? na नाही 0
maximum म्हणजे काय ? जास्तीत जास्त म्हणजे काय ? na नाही 0
nipple म्हणजे काय ? स्रिच्या छातीवरील स्तनाग्र म्हणजे काय ? na नाही 0
home म्हणजे काय ? house म्हणजे काय ? na नाही 0
cool म्हणजे काय ? थंड म्हणजे काय? तसेच शितल म्हणजे काय ? na नाही 0
dogs म्हणजे काय ? कुत्रे म्हणजे काय ? na नाही 0
condition म्हणजे काय ? अट म्हणजे काय? तसेच अटकळ म्हणजे काय ? na नाही 0
minister म्हणजे काय ? मंत्री म्हणजे काय ? na नाही 0
fallen in love म्हणजे काय ? प्रेमात पडले म्हणजे काय ? na नाही 0
tree म्हणजे काय ? झाड म्हणजे काय ? na नाही 0
breast म्हणजे काय ? स्तन म्हणजे काय ? na नाही 0
how to love म्हणजे काय ? प्रेम कसे करावे म्हणजे काय ? na नाही 0
ten म्हणजे काय ? दहा म्हणजे काय ? na नाही 0
boss म्हणजे काय ? साहेब म्हणजे काय ? na नाही 0
alone म्हणजे काय ? एकटा म्हणजे काय ? na नाही 0
control म्हणजे काय ? ताबा म्हणजे काय ? na नाही 0