glance या इंग्रजी शब्दाचा मराठी अर्थ दृष्टीक्षेप किंवा नजर असा आहे तसेच हा शब्द श्रेणीत गणला जातो.
आजतागायत आमच्या संकेत स्थळावर 0 लोकांनी हा शब्द बघितलेला आहे
glance चा मराठी अर्थ glance म्हणजे काय? glance means in marathi?
glance's marathi meaning Translate glance in marathi glance ला मराठीत काय म्हणतात
glance cha marathi arth Translate glance mhanje kaay ? glance la marathit kay mhantaat
glance's marathi meaning in marathi Translate glance in marathi language glance cha marathi meaning
glance mhanje kay Translate glance means kay glance mhanje what in marathi?
glance म्हणजे काय शब्द इंग्रजी glance म्हनजे काय glance चा अर्थ
glance ला काय म्हणतात glance चा अर्थ in marathi glance english marathi word
इंग्रजी शब्द म्हणजे काय? प्रकार विशेष? बघ्यांची संख्या
rent म्हणजे काय ? भाडे म्हणजे काय ? na नाही 0
citizen म्हणजे काय ? शहरवासी म्हणजे काय? तसेच नागरिक म्हणजे काय ? na नाही 0
style म्हणजे काय ? शैली म्हणजे काय ? na नाही 0
shoulder म्हणजे काय ? खांदा म्हणजे काय ? na नाही 0
dinner म्हणजे काय ? रात्रीचे जेवण म्हणजे काय ? na नाही 0
table म्हणजे काय ? मेज म्हणजे काय ? na नाही 0
covered म्हणजे काय ? अच्छादलेले म्हणजे काय ? na नाही 0
four म्हणजे काय ? चार म्हणजे काय ? na नाही 0
chief minister म्हणजे काय ? मुख्यमंत्री म्हणजे काय ? na नाही 0
boyfriend म्हणजे काय ? प्रेमी म्हणजे काय? तसेच प्रियकर म्हणजे काय ? na नाही 0
sisters choice म्हणजे काय ? बहिणीची आवड म्हणजे काय ? na नाही 0
how to abuse someone म्हणजे काय ? कोणाला शिवी कशी द्यावी म्हणजे काय ? na नाही 0
alone म्हणजे काय ? एकटा म्हणजे काय ? na नाही 0
minister म्हणजे काय ? मंत्री म्हणजे काय ? na नाही 0
sad म्हणजे काय ? दूखी म्हणजे काय? तसेच वाईट म्हणजे काय ? na नाही 0
young sister म्हणजे काय ? तरूण बहिण म्हणजे काय ? na नाही 0
kiss म्हणजे काय ? पापी घेणे म्हणजे काय? तसेच मूका घेणे म्हणजे काय ? na नाही 0
nude म्हणजे काय ? नागडा म्हणजे काय? तसेच नग्न म्हणजे काय ? na नाही 0
cool म्हणजे काय ? थंड म्हणजे काय? तसेच शितल म्हणजे काय ? na नाही 0
how to say yes म्हणजे काय ? हो कसे म्हणावे म्हणजे काय ? na नाही 0