glance या इंग्रजी शब्दाचा मराठी अर्थ दृष्टीक्षेप किंवा नजर असा आहे तसेच हा शब्द श्रेणीत गणला जातो.
आजतागायत आमच्या संकेत स्थळावर 0 लोकांनी हा शब्द बघितलेला आहे
glance चा मराठी अर्थ glance म्हणजे काय? glance means in marathi?
glance's marathi meaning Translate glance in marathi glance ला मराठीत काय म्हणतात
glance cha marathi arth Translate glance mhanje kaay ? glance la marathit kay mhantaat
glance's marathi meaning in marathi Translate glance in marathi language glance cha marathi meaning
glance mhanje kay Translate glance means kay glance mhanje what in marathi?
glance म्हणजे काय शब्द इंग्रजी glance म्हनजे काय glance चा अर्थ
glance ला काय म्हणतात glance चा अर्थ in marathi glance english marathi word
इंग्रजी शब्द म्हणजे काय? प्रकार विशेष? बघ्यांची संख्या
milk म्हणजे काय ? दूध म्हणजे काय ? na नाही 0
sex scene म्हणजे काय ? संभोग दृष्य म्हणजे काय ? na नाही 0
biggest म्हणजे काय ? सर्वात मोठा म्हणजे काय ? na नाही 0
unmarried म्हणजे काय ? अविवाहित म्हणजे काय ? na नाही 0
elder sister म्हणजे काय ? मोठी बहिण म्हणजे काय ? na नाही 0
wrong म्हणजे काय ? चूक-2 म्हणजे काय? तसेच चूकीचा म्हणजे काय ? na नाही 0
china म्हणजे काय ? चिन म्हणजे काय ? na नाही 0
husbond म्हणजे काय ? नवरा म्हणजे काय? तसेच पती म्हणजे काय ? na नाही 0
in laws म्हणजे काय ? सासरचे नातेवाईक म्हणजे काय ? na नाही 0
nepal म्हणजे काय ? नेपाळ म्हणजे काय ? na नाही 0
internet म्हणजे काय ? अंतरजाळ म्हणजे काय ? na नाही 0
love means what म्हणजे काय ? प्रेम म्हणजे काय असतं म्हणजे काय ? na नाही 0
nipple म्हणजे काय ? स्रिच्या छातीवरील स्तनाग्र म्हणजे काय ? na नाही 0
how to say no म्हणजे काय ? नाही कसे म्हणावे म्हणजे काय ? na नाही 0
cool म्हणजे काय ? थंड म्हणजे काय? तसेच शितल म्हणजे काय ? na नाही 0
social science म्हणजे काय ? समाजशास्त्र म्हणजे काय ? na नाही 0
true म्हणजे काय ? खरा म्हणजे काय? तसेच बरोबर म्हणजे काय ? na नाही 0
step sister म्हणजे काय ? सावत्र बहीण म्हणजे काय ? na नाही 0
tongue म्हणजे काय ? जीभ म्हणजे काय ? na नाही 0
space म्हणजे काय ? अंतरिक्ष म्हणजे काय ? na नाही 0