glance या इंग्रजी शब्दाचा मराठी अर्थ दृष्टीक्षेप किंवा नजर असा आहे तसेच हा शब्द श्रेणीत गणला जातो.
आजतागायत आमच्या संकेत स्थळावर 0 लोकांनी हा शब्द बघितलेला आहे
glance चा मराठी अर्थ glance म्हणजे काय? glance means in marathi?
glance's marathi meaning Translate glance in marathi glance ला मराठीत काय म्हणतात
glance cha marathi arth Translate glance mhanje kaay ? glance la marathit kay mhantaat
glance's marathi meaning in marathi Translate glance in marathi language glance cha marathi meaning
glance mhanje kay Translate glance means kay glance mhanje what in marathi?
इंग्रजी शब्द म्हणजे काय? प्रकार विशेष? बघ्यांची संख्या
mind म्हणजे काय ? मन म्हणजे काय ? na नाही 0
biggest म्हणजे काय ? सर्वात मोठा म्हणजे काय ? na नाही 0
remove म्हणजे काय ? काढणे म्हणजे काय ? na नाही 0
mad म्हणजे काय ? वेडा म्हणजे काय ? na नाही 0
Sisters म्हणजे काय ? बहिणीची म्हणजे काय? तसेच बहिणीचा म्हणजे काय ? na नाही 0
we are thankful to you म्हणजे काय ? आम्ही आपले आभारी आहोत म्हणजे काय ? na नाही 0
machine म्हणजे काय ? यंत्र म्हणजे काय ? na नाही 0
finger म्हणजे काय ? हाताचे बोट म्हणजे काय ? na नाही 0
house म्हणजे काय ? घर म्हणजे काय ? na नाही 0
underpant म्हणजे काय ? कमरेभोवती गूंडाळायचा अंतवस्र म्हणजे काय ? na नाही 0
control म्हणजे काय ? ताबा म्हणजे काय ? na नाही 0
hair म्हणजे काय ? केस म्हणजे काय ? na नाही 0
nipple म्हणजे काय ? स्रिच्या छातीवरील स्तनाग्र म्हणजे काय ? na नाही 0
i fucked my cousin sisters rectum by my tongue म्हणजे काय ? मी माझ्या चूलतबहिणीची पुच्ची माझ्या जिभेने झवली म्हणजे काय ? na नाही 0
right म्हणजे काय ? बरोबर म्हणजे काय? तसेच उजवा म्हणजे काय ? na नाही 0
social science म्हणजे काय ? समाजशास्त्र म्हणजे काय ? na नाही 0
nine म्हणजे काय ? नऊ म्हणजे काय ? na नाही 0
mother म्हणजे काय ? आई म्हणजे काय? तसेच माता म्हणजे काय ? na नाही 0
first meeting म्हणजे काय ? पहिली भेट म्हणजे काय ? na नाही 0
comedy म्हणजे काय ? मस्करी म्हणजे काय? तसेच विनोदी म्हणजे काय ? na नाही 0