glance या इंग्रजी शब्दाचा मराठी अर्थ दृष्टीक्षेप किंवा नजर असा आहे तसेच हा शब्द श्रेणीत गणला जातो.
आजतागायत आमच्या संकेत स्थळावर 0 लोकांनी हा शब्द बघितलेला आहे
glance चा मराठी अर्थ glance म्हणजे काय? glance means in marathi?
glance's marathi meaning Translate glance in marathi glance ला मराठीत काय म्हणतात
glance cha marathi arth Translate glance mhanje kaay ? glance la marathit kay mhantaat
glance's marathi meaning in marathi Translate glance in marathi language glance cha marathi meaning
glance mhanje kay Translate glance means kay glance mhanje what in marathi?
glance म्हणजे काय शब्द इंग्रजी glance म्हनजे काय glance चा अर्थ
glance ला काय म्हणतात glance चा अर्थ in marathi glance english marathi word
इंग्रजी शब्द म्हणजे काय? प्रकार विशेष? बघ्यांची संख्या
rent म्हणजे काय ? भाडे म्हणजे काय ? na नाही 0
finger म्हणजे काय ? हाताचे बोट म्हणजे काय ? na नाही 0
east म्हणजे काय ? पूर्व म्हणजे काय ? na नाही 0
condition म्हणजे काय ? अट म्हणजे काय? तसेच अटकळ म्हणजे काय ? na नाही 0
songs म्हणजे काय ? गाणी म्हणजे काय ? na नाही 0
brain म्हणजे काय ? मेंदू म्हणजे काय ? na नाही 0
eight म्हणजे काय ? आठ म्हणजे काय ? na नाही 0
young sister म्हणजे काय ? तरूण बहिण म्हणजे काय ? na नाही 0
lead म्हणजे काय ? आघाडी म्हणजे काय ? na नाही 0
how to abuse someone म्हणजे काय ? कोणाला शिवी कशी द्यावी म्हणजे काय ? na नाही 0
social म्हणजे काय ? समाज म्हणजे काय? तसेच सामाजिक म्हणजे काय ? na नाही 0
underpant म्हणजे काय ? कमरेभोवती गूंडाळायचा अंतवस्र म्हणजे काय ? na नाही 0
five म्हणजे काय ? पाच म्हणजे काय ? na नाही 0
table म्हणजे काय ? मेज म्हणजे काय ? na नाही 0
classmate म्हणजे काय ? वर्गमित्र म्हणजे काय ? na नाही 0
covered म्हणजे काय ? अच्छादलेले म्हणजे काय ? na नाही 0
machine म्हणजे काय ? यंत्र म्हणजे काय ? na नाही 0
hardcore म्हणजे काय ? मध्यवर्ती भाग म्हणजे काय ? na नाही 0
ceremony म्हणजे काय ? समारंभ म्हणजे काय ? na नाही 0
photos म्हणजे काय ? प्रतिमा म्हणजे काय ? na नाही 0