glance या इंग्रजी शब्दाचा मराठी अर्थ दृष्टीक्षेप किंवा नजर असा आहे तसेच हा शब्द श्रेणीत गणला जातो.
आजतागायत आमच्या संकेत स्थळावर 0 लोकांनी हा शब्द बघितलेला आहे
glance चा मराठी अर्थ glance म्हणजे काय? glance means in marathi?
glance's marathi meaning Translate glance in marathi glance ला मराठीत काय म्हणतात
glance cha marathi arth Translate glance mhanje kaay ? glance la marathit kay mhantaat
glance's marathi meaning in marathi Translate glance in marathi language glance cha marathi meaning
glance mhanje kay Translate glance means kay glance mhanje what in marathi?
glance म्हणजे काय शब्द इंग्रजी glance म्हनजे काय glance चा अर्थ
glance ला काय म्हणतात glance चा अर्थ in marathi glance english marathi word
इंग्रजी शब्द म्हणजे काय? प्रकार विशेष? बघ्यांची संख्या
hand म्हणजे काय ? हात म्हणजे काय ? na नाही 0
four म्हणजे काय ? चार म्हणजे काय ? na नाही 0
telephone म्हणजे काय ? दूरध्वनी म्हणजे काय ? na नाही 0
control म्हणजे काय ? ताबा म्हणजे काय ? na नाही 0
ceremony म्हणजे काय ? समारंभ म्हणजे काय ? na नाही 0
bad म्हणजे काय ? वाईट म्हणजे काय? तसेच खराब म्हणजे काय ? na नाही 0
single म्हणजे काय ? एकच म्हणजे काय? तसेच अविवाहित म्हणजे काय ? na नाही 0
west म्हणजे काय ? पश्चिम म्हणजे काय ? na नाही 0
deep म्हणजे काय ? खोलवर म्हणजे काय? तसेच खोल म्हणजे काय ? na नाही 0
minister म्हणजे काय ? मंत्री म्हणजे काय ? na नाही 0
in laws म्हणजे काय ? सासरचे नातेवाईक म्हणजे काय ? na नाही 0
six म्हणजे काय ? सहा म्हणजे काय ? na नाही 0
twenty म्हणजे काय ? वीस म्हणजे काय ? na नाही 0
eight म्हणजे काय ? आठ म्हणजे काय ? na नाही 0
mother म्हणजे काय ? आई म्हणजे काय? तसेच माता म्हणजे काय ? na नाही 0
home म्हणजे काय ? house म्हणजे काय ? na नाही 0
engineers म्हणजे काय ? अभियंता म्हणजे काय ? na नाही 0
photos म्हणजे काय ? प्रतिमा म्हणजे काय ? na नाही 0
young sister म्हणजे काय ? तरूण बहिण म्हणजे काय ? na नाही 0
eleven म्हणजे काय ? अकरा म्हणजे काय ? na नाही 0