glance या इंग्रजी शब्दाचा मराठी अर्थ दृष्टीक्षेप किंवा नजर असा आहे तसेच हा शब्द श्रेणीत गणला जातो.
आजतागायत आमच्या संकेत स्थळावर 0 लोकांनी हा शब्द बघितलेला आहे
glance चा मराठी अर्थ glance म्हणजे काय? glance means in marathi?
glance's marathi meaning Translate glance in marathi glance ला मराठीत काय म्हणतात
glance cha marathi arth Translate glance mhanje kaay ? glance la marathit kay mhantaat
glance's marathi meaning in marathi Translate glance in marathi language glance cha marathi meaning
glance mhanje kay Translate glance means kay glance mhanje what in marathi?
glance म्हणजे काय शब्द इंग्रजी glance म्हनजे काय glance चा अर्थ
glance ला काय म्हणतात glance चा अर्थ in marathi glance english marathi word
इंग्रजी शब्द म्हणजे काय? प्रकार विशेष? बघ्यांची संख्या
how to say yes म्हणजे काय ? हो कसे म्हणावे म्हणजे काय ? na नाही 0
characterless म्हणजे काय ? चारित्र्यहिन म्हणजे काय ? na नाही 0
rape scene म्हणजे काय ? बलात्कार दृष्य म्हणजे काय ? na नाही 0
birthday म्हणजे काय ? वाढदिवस म्हणजे काय ? na नाही 0
dictation म्हणजे काय ? शूद्धलेखन म्हणजे काय ? na नाही 0
add म्हणजे काय ? मिळवा म्हणजे काय? तसेच ला जोडा म्हणजे काय ? na नाही 0
arm म्हणजे काय ? hand म्हणजे काय ? na नाही 0
i am sorry म्हणजे काय ? मला माफ कर म्हणजे काय ? na नाही 0
mother in law म्हणजे काय ? सासू म्हणजे काय ? na नाही 0
fan म्हणजे काय ? पंखा म्हणजे काय ? na नाही 0
seven म्हणजे काय ? सात म्हणजे काय ? na नाही 0
life partner म्हणजे काय ? जीवनसाथी म्हणजे काय ? na नाही 0
two म्हणजे काय ? दोन म्हणजे काय ? na नाही 0
nail म्हणजे काय ? नख म्हणजे काय ? na नाही 0
my म्हणजे काय ? माझे म्हणजे काय? तसेच माझा म्हणजे काय? तसेच माझ्या म्हणजे काय ? na नाही 0
lovely sister म्हणजे काय ? प्रेमळ बहिण म्हणजे काय ? na नाही 0
agreement म्हणजे काय ? करारनामा म्हणजे काय? तसेच संमतीपत्र म्हणजे काय ? na नाही 0
underpant म्हणजे काय ? कमरेभोवती गूंडाळायचा अंतवस्र म्हणजे काय ? na नाही 0
thankful म्हणजे काय ? आभारी म्हणजे काय ? na नाही 0
i kissed on my cousin sisters rectum म्हणजे काय ? म्हणजे काय ? na नाही 0