beautiful sister या इंग्रजी शब्दाचा मराठी अर्थ सूंदर बहिण असा आहे तसेच हा शब्द श्रेणीत गणला जातो.
आजतागायत आमच्या संकेत स्थळावर 0 लोकांनी हा शब्द बघितलेला आहे
beautiful sister चा मराठी अर्थ beautiful sister म्हणजे काय? beautiful sister means in marathi?
beautiful sister's marathi meaning Translate beautiful sister in marathi beautiful sister ला मराठीत काय म्हणतात
beautiful sister cha marathi arth Translate beautiful sister mhanje kaay ? beautiful sister la marathit kay mhantaat
beautiful sister's marathi meaning in marathi Translate beautiful sister in marathi language beautiful sister cha marathi meaning
beautiful sister mhanje kay Translate beautiful sister means kay beautiful sister mhanje what in marathi?
इंग्रजी शब्द म्हणजे काय? प्रकार विशेष? बघ्यांची संख्या
shoulder म्हणजे काय ? खांदा म्हणजे काय ? na नाही 0
fifteen म्हणजे काय ? पंधरा म्हणजे काय ? na नाही 0
husbond म्हणजे काय ? नवरा म्हणजे काय? तसेच पती म्हणजे काय ? na नाही 0
underpant म्हणजे काय ? कमरेभोवती गूंडाळायचा अंतवस्र म्हणजे काय ? na नाही 0
ocean म्हणजे काय ? समुद्र म्हणजे काय? तसेच सागर म्हणजे काय ? na नाही 0
chair म्हणजे काय ? खूर्ची म्हणजे काय ? na नाही 0
naked म्हणजे काय ? नागडा म्हणजे काय? तसेच नग्न म्हणजे काय? तसेच उघडा म्हणजे काय? तसेच नैसर्गिक आच्छादान नसलेला म्हणजे काय ? na नाही 0
not म्हणजे काय ? नको म्हणजे काय? तसेच नाही म्हणजे काय ? na नाही 0
leg म्हणजे काय ? पाय म्हणजे काय ? na नाही 0
nine म्हणजे काय ? नऊ म्हणजे काय ? na नाही 0
which म्हणजे काय ? जी म्हणजे काय ? na नाही 0
glance म्हणजे काय ? दृष्टीक्षेप म्हणजे काय? तसेच नजर म्हणजे काय ? na नाही 0
father in law म्हणजे काय ? सासरा म्हणजे काय ? na नाही 0
birthday म्हणजे काय ? वाढदिवस म्हणजे काय ? na नाही 0
boss म्हणजे काय ? साहेब म्हणजे काय ? na नाही 0
lead म्हणजे काय ? आघाडी म्हणजे काय ? na नाही 0
fair wife म्हणजे काय ? गोरी बायको म्हणजे काय ? na नाही 0
brain म्हणजे काय ? मेंदू म्हणजे काय ? na नाही 0
madness म्हणजे काय ? वेडेपणा म्हणजे काय ? na नाही 0
simple म्हणजे काय ? साधा म्हणजे काय? तसेच सहज म्हणजे काय ? na नाही 0