इथे आपले या शोधासाठी 1 उत्तरे उपलब्ध आहेत
इंग्रजी शब्द म्हणजे काय? प्रकार विशेष? बघ्यांची संख्या
we are thankful to you म्हणजे काय ? आम्ही आपले आभारी आहोत म्हणजे काय ? na नाही 0