इंग्रजी शब्द म्हणजे काय? प्रकार विशेष? बघ्यांची संख्या
ocean म्हणजे काय ? समुद्र म्हणजे काय? तसेच सागर म्हणजे काय ? na नाही 0
river म्हणजे काय ? नदी म्हणजे काय? तसेच सरिता म्हणजे काय ? na नाही 0
we म्हणजे काय ? आम्ही म्हणजे काय ? na नाही 0
machine म्हणजे काय ? यंत्र म्हणजे काय ? na नाही 0
nail म्हणजे काय ? नख म्हणजे काय ? na नाही 0
lover म्हणजे काय ? प्रेम करणारा म्हणजे काय ? na नाही 0
such म्हणजे काय ? असे म्हणजे काय? तसेच असले म्हणजे काय ? na नाही 0
suck म्हणजे काय ? चोखणे म्हणजे काय? तसेच चाटणे म्हणजे काय ? na नाही 0
luck म्हणजे काय ? नशिब म्हणजे काय ? na नाही 0
madness म्हणजे काय ? वेडेपणा म्हणजे काय ? na नाही 0
mad म्हणजे काय ? वेडा म्हणजे काय ? na नाही 0
boyfriend म्हणजे काय ? प्रेमी म्हणजे काय? तसेच प्रियकर म्हणजे काय ? na नाही 0
girlfriend म्हणजे काय ? प्रेमिका म्हणजे काय? तसेच प्रियसी म्हणजे काय ? na नाही 0
television set म्हणजे काय ? दूरदर्शन संच म्हणजे काय ? na नाही 0
telephone म्हणजे काय ? दूरध्वनी म्हणजे काय ? na नाही 0
time म्हणजे काय ? वेळ म्हणजे काय ? na नाही 0
twenty म्हणजे काय ? वीस म्हणजे काय ? na नाही 0
nineteen म्हणजे काय ? एकोणीस म्हणजे काय ? na नाही 0
eighteen म्हणजे काय ? अठरा म्हणजे काय ? na नाही 0
seventeen म्हणजे काय ? सतरा म्हणजे काय ? na नाही 0