इंग्रजी शब्द म्हणजे काय? प्रकार विशेष? बघ्यांची संख्या
engineers म्हणजे काय ? अभियंता म्हणजे काय ? na नाही 0
paragraph म्हणजे काय ? परिच्छेद म्हणजे काय ? na नाही 0
dictation म्हणजे काय ? शूद्धलेखन म्हणजे काय ? na नाही 0
essay writing म्हणजे काय ? निबंध लेखन म्हणजे काय ? na नाही 0
how to write म्हणजे काय ? कसे लिहावे म्हणजे काय ? na नाही 0
how to say yes म्हणजे काय ? हो कसे म्हणावे म्हणजे काय ? na नाही 0
how to say no म्हणजे काय ? नाही कसे म्हणावे म्हणजे काय ? na नाही 0
how to make happy to someone म्हणजे काय ? कोणाला कसे आनंदी बनवावे म्हणजे काय ? na नाही 0
how to kill someone म्हणजे काय ? कोणाला कसे ठार मारावे म्हणजे काय ? na नाही 0
how to abuse someone म्हणजे काय ? कोणाला शिवी कशी द्यावी म्हणजे काय ? na नाही 0
how to slap someone म्हणजे काय ? कोणाच्या थोबाडीत कशी मारावी म्हणजे काय ? na नाही 0
how to love म्हणजे काय ? प्रेम कसे करावे म्हणजे काय ? na नाही 0
love means what म्हणजे काय ? प्रेम म्हणजे काय असतं म्हणजे काय ? na नाही 0
love means exactly what म्हणजे काय ? प्रेम म्हणजे नक्की काय असते म्हणजे काय ? na नाही 0
knowledge म्हणजे काय ? ज्ञान म्हणजे काय ? na नाही 0
ready म्हणजे काय ? तयार म्हणजे काय ? na नाही 0
beautiful sister म्हणजे काय ? सूंदर बहिण म्हणजे काय ? na नाही 0
glance म्हणजे काय ? दृष्टीक्षेप म्हणजे काय? तसेच नजर म्हणजे काय ? na नाही 0
my village म्हणजे काय ? माझे गाव म्हणजे काय ? na नाही 0
first meeting म्हणजे काय ? पहिली भेट म्हणजे काय ? na नाही 0