इंग्रजी शब्द म्हणजे काय? प्रकार विशेष? बघ्यांची संख्या
how to abuse someone म्हणजे काय ? कोणाला शिवी कशी द्यावी म्हणजे काय ? na नाही 0
how to slap someone म्हणजे काय ? कोणाच्या थोबाडीत कशी मारावी म्हणजे काय ? na नाही 0
how to love म्हणजे काय ? प्रेम कसे करावे म्हणजे काय ? na नाही 0
love means what म्हणजे काय ? प्रेम म्हणजे काय असतं म्हणजे काय ? na नाही 0
love means exactly what म्हणजे काय ? प्रेम म्हणजे नक्की काय असते म्हणजे काय ? na नाही 0
knowledge म्हणजे काय ? ज्ञान म्हणजे काय ? na नाही 0
ready म्हणजे काय ? तयार म्हणजे काय ? na नाही 0
beautiful sister म्हणजे काय ? सूंदर बहिण म्हणजे काय ? na नाही 0
glance म्हणजे काय ? दृष्टीक्षेप म्हणजे काय? तसेच नजर म्हणजे काय ? na नाही 0
my village म्हणजे काय ? माझे गाव म्हणजे काय ? na नाही 0
first meeting म्हणजे काय ? पहिली भेट म्हणजे काय ? na नाही 0
sex scene म्हणजे काय ? संभोग दृष्य म्हणजे काय ? na नाही 0
landscape म्हणजे काय ? निसर्गदृष्य म्हणजे काय ? na नाही 0
rape scene म्हणजे काय ? बलात्कार दृष्य म्हणजे काय ? na नाही 0
fun with sister म्हणजे काय ? बहिणीबरोबर मजा म्हणजे काय ? na नाही 0
खरा भाडखाऊ म्हणजे काय ? या जगातील खरा भाडखाऊ संपत विष्णू धांडे हा रायांबे येथील शिक्षक आहे म्हणजे काय ? na नाही 0
Holiday म्हणजे काय ? सूट्टीचा दिवस म्हणजे काय ? na नाही 0
Sisters म्हणजे काय ? बहिणीची म्हणजे काय? तसेच बहिणीचा म्हणजे काय ? na नाही 0
select म्हणजे काय ? निवडणे म्हणजे काय ? na नाही 0
style म्हणजे काय ? शैली म्हणजे काय ? na नाही 0