इंग्रजी शब्द म्हणजे काय? प्रकार विशेष? बघ्यांची संख्या
tongue म्हणजे काय ? जीभ म्हणजे काय ? na नाही 0
mouth म्हणजे काय ? तोंड म्हणजे काय ? na नाही 0
ear म्हणजे काय ? कान म्हणजे काय ? na नाही 0
hair म्हणजे काय ? केस म्हणजे काय ? na नाही 0
tree म्हणजे काय ? झाड म्हणजे काय ? na नाही 0
neck म्हणजे काय ? मान म्हणजे काय ? na नाही 0
nose म्हणजे काय ? नाक म्हणजे काय ? na नाही 0
knee म्हणजे काय ? गुडघा म्हणजे काय ? na नाही 0
leg म्हणजे काय ? पाय म्हणजे काय ? na नाही 0
hand म्हणजे काय ? हात म्हणजे काय ? na नाही 0
husbond म्हणजे काय ? नवरा म्हणजे काय? तसेच पती म्हणजे काय ? na नाही 0
wife म्हणजे काय ? बायको म्हणजे काय? तसेच पत्नी म्हणजे काय? तसेच सौभाग्यवती म्हणजे काय ? na नाही 0
country म्हणजे काय ? देश म्हणजे काय ? na नाही 0
biggest म्हणजे काय ? सर्वात मोठा म्हणजे काय ? na नाही 0
very म्हणजे काय ? खूप म्हणजे काय ? na नाही 0
is म्हणजे काय ? आहे म्हणजे काय ? na नाही 0
which म्हणजे काय ? जी म्हणजे काय ? na नाही 0
india म्हणजे काय ? भारत म्हणजे काय ? na नाही 0
my म्हणजे काय ? माझे म्हणजे काय? तसेच माझा म्हणजे काय? तसेच माझ्या म्हणजे काय ? na नाही 0
you म्हणजे काय ? तू म्हणजे काय? तसेच तूम्ही म्हणजे काय? तसेच तूम्हाला म्हणजे काय ? na नाही 0