इंग्रजी शब्द म्हणजे काय? प्रकार विशेष? बघ्यांची संख्या
in laws home म्हणजे काय ? सासूरवाडी म्हणजे काय ? na नाही 0
nudge म्हणजे काय ? कोपरखळी म्हणजे काय ? na नाही 0
dinner म्हणजे काय ? रात्रीचे जेवण म्हणजे काय ? na नाही 0
cousin sister म्हणजे काय ? चूलत बहिण म्हणजे काय ? na नाही 0
like म्हणजे काय ? आवडणे म्हणजे काय ? na नाही 0
classmate म्हणजे काय ? वर्गमित्र म्हणजे काय ? na नाही 0
bhutan म्हणजे काय ? भूतान म्हणजे काय ? na नाही 0
nepal म्हणजे काय ? नेपाळ म्हणजे काय ? na नाही 0
china म्हणजे काय ? चिन म्हणजे काय ? na नाही 0
pakistan म्हणजे काय ? पाकिस्तान म्हणजे काय ? na नाही 0
england म्हणजे काय ? इंग्लंड म्हणजे काय ? na नाही 0
engineers म्हणजे काय ? अभियंता म्हणजे काय ? na नाही 0
paragraph म्हणजे काय ? परिच्छेद म्हणजे काय ? na नाही 0
dictation म्हणजे काय ? शूद्धलेखन म्हणजे काय ? na नाही 0
essay writing म्हणजे काय ? निबंध लेखन म्हणजे काय ? na नाही 0
how to write म्हणजे काय ? कसे लिहावे म्हणजे काय ? na नाही 0
how to say yes म्हणजे काय ? हो कसे म्हणावे म्हणजे काय ? na नाही 0
how to say no म्हणजे काय ? नाही कसे म्हणावे म्हणजे काय ? na नाही 0
how to make happy to someone म्हणजे काय ? कोणाला कसे आनंदी बनवावे म्हणजे काय ? na नाही 0
how to kill someone म्हणजे काय ? कोणाला कसे ठार मारावे म्हणजे काय ? na नाही 0